رونمایی از نسخه 1.2.1 سامانه سامون در گوگل استور و بازار

سرانجام نسخه جدید سامون برای انتشار در اختیار سرویس های ارایه دهنده نرم افز